e5f5b0bd-7d53-4daa-863f-0e04989ba0b8

بازدید وزیر محترم ارتباطات از سما

بازدید وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات از نرم افزار سما که اولین سامانه مدارس در ایران می باشد.

در حاشیه این بازدیدها جناب وزیر از تمام امکانات این نرم افزار مطلع شده و اذعان نمودند که باید این نرم افزار در سراسر ایران استفاده گردد و همچنین فرهنگ سازی استفاده از آن نیز به کمک دستگاه های مرتبط حاصل گردد.

44555

بازدید شهردار و معاونت حمل نقل از سما

در این نشست مشترک با حضور شهردار محترم و معاونت حمل و نقل استان اصفهان نرم افزار سما به صورت کامل معرفی گردید و امکانات آن و همچنین دستاوردهایی که این نرم افزار برای والدین، رانندگان، آموزش پرورش و سازمان حمل و نقل دارد مورد بررسی قرار گرفت که با استقبال مواجه شد و اجرای هر چه سریعتر ان در دستور کار قرار گرفت.

portrait-of-businessman-in-glasses-holding-tablet-AWVHCJ67U-min-2000x1125

ایده تا طراحی و اجرا

افتخار و تمایل سازمانی ما بر اساس کار تیمی و گروهی است. همیشه به دنبال این هستیم که تیم ایده پرداز ما ایده هایی را ارائه دهند که با آن بتوان دغدغه و یا یک مشکل را حل کنیم، به خد میبالیم که فاصله ایده تا اجرای ما تنها یک کلیک بوده و با دارا بودن یک تیم توانمند امکان اجرای هر یده ای را دارا هستیم.